Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.4.2021 ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2022

Deadlines:
Published : 15-10-2021 10:25:00
Placing offers : 17-11-2021 10:00:00
Offers opening : 17-11-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE _ 2021-OJS201-522077-pl.pdf pdf 118.78 2021-10-15 10:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 672.5 2021-10-15 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 5822.35 2021-10-15 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 13604.34 2021-10-15 10:25:00 Proceeding
I.272.4.2021 Załącznik nr 4 - JEDZ.pdf pdf 81.93 2021-10-15 10:25:00 Proceeding
I.272.4.2021 Załącznik nr 4 - JEDZ.xml xml 125.92 2021-10-15 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Klausula informacyjna.pdf pdf 2359.9 2021-10-15 10:25:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE NR 3,5,7,8,9.zip zip 59.76 2021-10-15 10:25:00 Proceeding
I.272.4.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 551.02 2021-11-17 15:53:39 Public message
I.272.4.2021 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 658.77 2021-11-30 13:16:19 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 106.63 2021-12-27 09:45:04 Public message

Announcements

2021-12-27 09:45 Aneta Krążała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-11-30 13:16 Aneta Krążała ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.272.4.2021 ZAWIADO [...].pdf

2021-11-17 15:53 Aneta Krążała INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

I.272.4.2021 INFORMA [...].pdf

2021-11-17 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Zamawiający, informuje, iż na realizację zadania pn. ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2022 zamierza przeznaczyć wartość do łącznej kwoty 1 267 822,50 zł brutto, stanowiącej sumę cen za realizację przedmiotu zamówienia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 574