Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 199-519328 Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Deadlines:
Published : 13-10-2021 10:08:00
Placing offers : 23-11-2021 10:00:00
Offers opening : 23-11-2021 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_ZAGOSPODAROWANIE.pdf pdf 129.78 2021-10-18 12:07:39 Public message
SWZ_ZAGOSPODAROWANIE.pdf pdf 602.23 2021-10-18 12:07:39 Public message
Załacznik Nr 1 do SWZ - Formularz_ofertowy_ZAGOSPODAROWANIE.docx docx 35.05 2021-10-18 12:07:39 Public message
Załącznik Nr 2 do SWZ - JEDZ_ZAGOSPODAROWANIE.doc doc 189 2021-10-18 12:07:39 Public message
Załącznik Nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu_ZAGOSPODAROWANIE.docx docx 31.53 2021-10-18 12:07:39 Public message
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa_ZAGOSPODAROWANIE.docx docx 19.02 2021-10-18 12:07:39 Public message
Załącznik Nr 5 do SWZ - oświadczenie o akt. inf. zawartych w ośw. z art. 125 ust. 1 upzp_ZAGOSPODAROWANIE.docx docx 19.96 2021-10-18 12:07:39 Public message
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projekt umowy_ZAGOSPODAROWANIE.pdf pdf 510.94 2021-10-18 12:07:39 Public message
Załącznik Nr 7 do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ_ZAGOSPODAROWANIE.pdf pdf 1732.98 2021-10-18 12:07:39 Public message
Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczeie z art. 117 ust. 4_ZAGOSPODAROWANIE.docx docx 29.08 2021-10-18 12:07:39 Public message
Załącznik Nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_ZAGOSPODAROWANIE.pdf pdf 478.93 2021-10-18 12:07:39 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 67.67 2021-10-22 09:23:29 Public message
Modyfiakcja treści SWZ_1.pdf pdf 508.69 2021-10-22 09:23:29 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 220.84 2021-11-23 11:29:19 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 417.75 2021-11-30 14:49:02 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 337.97 2021-11-30 14:49:02 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 110.99 2021-12-22 09:10:00 Public message

Announcements

2021-12-22 09:10 Anna Bazyluk Zamawiający udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-11-30 14:49 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-23 11:29 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, udostępnia informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-23 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4, informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2 221 668,00 zł brutto.
2021-10-22 09:23 Anna Bazyluk Zamawiający przedłuża termin składania ofert, w związku z tym publikuje Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz modyfikacje treści SWZ

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Modyfiakcja treści S [...].pdf

2021-10-18 12:07 Anna Bazyluk Zamawiający informuje, iż w dniu 13.10.2021 r. zamieścił dokumenty dotyczące innego postępowaniu. w dniu dzisiejszym, tj. 18.10.2021 r. zostają zamieszczone poprawne dokumenty.
W związku z powyższym, Zamawiający dokona stosownej zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ_ZAGOSPODAROWANIE [...].pdf

Załacznik Nr 1 do SW [...].docx

Załącznik Nr 2 do SW [...].doc

Załącznik Nr 3 do SW [...].docx

Załącznik Nr 4 do SW [...].docx

Załącznik Nr 5 do SW [...].docx

Załącznik Nr 6 do SW [...].pdf

Załącznik Nr 7 do SW [...].pdf

Załącznik Nr 8 do SW [...].docx

Załącznik Nr 9 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1157