Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BO/12/2021 DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Izabel Gawlik-Barańska
Polska Agencja Kosmiczna
Deadlines:
Published : 12-10-2021 10:01:00
Placing offers : 26-10-2021 10:30:00
Offers opening : 26-10-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.39 2021-10-12 10:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 380.35 2021-10-12 10:01:00 Proceeding
OPZ dla Części I i II - Załacznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 3019.84 2021-10-12 10:01:00 Proceeding
Zaąłczniki 2-3 do SWZ.pdf pdf 8975.29 2021-10-12 10:01:00 Proceeding
Załaczniki nr 4-6 SWZ.pdf pdf 1287.67 2021-10-12 10:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 SWZ - dla Części I i II.pdf pdf 8306.09 2021-10-12 10:01:00 Proceeding
Formularz Zestawienie Kosztów Zamówienia - Część I - Załącznik Nr 8 do SIWZ.pdf pdf 236.94 2021-10-12 10:01:00 Proceeding
Formularz Zestawienie Kosztów Zamówienia -Część II - Załącznik Nr 8 do SIWZ.pdf pdf 212.47 2021-10-12 10:01:00 Proceeding
OPZ - Załącznik Nr 1a do SWZ.docx docx 38.77 2021-10-12 11:10:35 Public message
OPZ - Załącznik Nr 1b do SWZ.docx docx 35.65 2021-10-12 11:10:35 Public message
Załacznik 2,4 i 6 do SWZ.docx docx 43.22 2021-10-12 11:10:35 Public message
załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 21.64 2021-10-12 11:10:35 Public message
JEDZ - Załacznik Nr 3 do SWZ.doc doc 202 2021-10-12 11:10:35 Public message
PPU-Część I.docx docx 52.1 2021-10-12 11:10:35 Public message
PPU-Część II.docx docx 44.64 2021-10-12 11:10:35 Public message
Formularz Zestawienie Kosztów Zamówienia - Część I - Załącznik Nr 8 do SIWZ.docx docx 37.09 2021-10-12 11:10:35 Public message
Formularz Zestawienie Kosztów Zamówienia -Część II - Załącznik Nr 8 do SIWZ.docx docx 34.71 2021-10-12 11:10:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 286.69 2021-10-26 14:31:16 Public message
Informacja o wyborze oferty - na stronę - Część I signed.pdf pdf 182.55 2021-11-19 17:27:16 Public message
Informacja o wyborze oferty - na stronę - Część II signed.pdf pdf 140.08 2021-11-19 17:28:14 Public message
2021-OJS245-644609-pl ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 121.04 2021-12-17 10:09:20 Public message

Announcements

2021-12-17 10:09 Izabel Gawlik-Barańska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania

2021-OJS245-644609-p [...].pdf

2021-11-19 17:28 Izabel Gawlik-Barańska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-19 17:27 Izabel Gawlik-Barańska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-26 14:31 Izabel Gawlik-Barańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-26 10:30 Buyer message INFOMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJE ZAMÓWIENIA
DOTYCZY: DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
Zamawiający - Polska Agencja Kosmiczna - działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach kwoty:
w Części I - kwotę w wysokości 1.340.610,20 zł gross
w Części II - kwotę w wysokości 308.387,63 zł gross
2021-10-12 11:10 Izabel Gawlik-Barańska Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej

OPZ - Załącznik Nr [...].docx

OPZ - Załącznik Nr [...].docx

Załacznik 2,4 i 6 do [...].docx

załącznik nr 5 do SW [...].docx

JEDZ - Załacznik Nr [...].doc

PPU-Część I.docx

PPU-Część II.docx

Formularz Zestawieni [...].docx

Formularz Zestawieni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 919