Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.19.2021 WYTWARZANIE I SUKCESYWNE DOSTARCZANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG URZĘDU MIASTA PRZEMYŚLA ORAZ ODBIÓR WYCOFANYCH Z OBROTU TABLIC REJESTRACYJNYCH I ICH ZŁOMOWANIE

Deadlines:
Published : 11-10-2021 12:21:00
Placing offers : 19-10-2021 09:00:00
Offers opening : 19-10-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH.pdf pdf 397.78 2021-10-11 12:21:02 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 35.12 2021-10-11 12:21:02 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 137.96 2021-10-11 12:21:02 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW.docx docx 27.53 2021-10-11 12:21:02 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU DO ODDANIA SWOICH ZASOBÓW WYKONAWCY.docx docx 31.71 2021-10-11 12:21:02 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 110.18 2021-10-11 12:21:02 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 22.02 2021-10-11 12:21:02 Proceeding
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 294.84 2021-10-14 15:07:43 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 491.06 2021-10-19 10:25:06 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 714.99 2021-10-26 10:08:55 Public message
UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 335.94 2021-11-09 09:01:59 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ II.pdf pdf 329.05 2021-11-10 10:59:05 Public message

Announcements

2021-11-10 10:59 Marek Legenc INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ II

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-11-09 09:01 Marek Legenc UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

UNIEWAŻNIENIE CZYNNO [...].pdf

2021-10-26 10:08 Marek Legenc INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-10-19 10:25 Marek Legenc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-10-19 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to - 185.000,00 zł brutto
2021-10-14 15:07 Marek Legenc ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 372