Proceeding: 3/10/2021 Kosz sitowy, wirnik do odwadniarki Nael 3A

Awatar Pracownika
Krzysztof Widz
Zower Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 11-10-2021 06:59:00
Placing offers : 15-10-2021 07:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Zapraszamy do ofertowania. Postępowanie dotyczy dostawy kosza sitowego w wersji wzmocnionej oraz regeneracji wirnika zgrzebłowego do odwadniarki Nael 3A.


W przypadku pytań:  

Informacje techniczne: Kazimierz Wencławek - 502 147 939


lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus


Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.

1. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,  zapakowany i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

5. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór zamówienia wraz z wytycznymi obowiązujęcymi w GK PGE.pdf pdf 238.1 2021-10-11 06:59:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kosz sitowy Kosz sitowy w wersji wzmocnionej, szczelina 0,45mm. Do odwadniarki Nael 3A 1 pc. Zakład Zower Sp. z o.o.
Ul. Furgoła 159
44-230, Czerwionka-Leszczyny
(0)
2 Regeneracja wirnika Regeneracja wirnika zgrzebłowego odwadniarki Nael 3A. Wymiana zużytych noży wirnika. 2 pc. Zakład Zower Sp. z o.o.
Ul. Furgoła 159
44-230, Czerwionka-Leszczyny
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5733 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt dostawy. (0)
4 Termin realizacji - Proszę podać okres realizacji (od daty otrzymania zamówienia) (0)
5 Referencje 10% Prosimy dołączyć listy referencyjne od klientów o zrealizowaniu podobnych usług z ostatnich 36 miesięcy. Attachment required (0)
6 Dodatkowe informacje. - Jeżeli Zamawiający nie wskazał wszystkich informacji we wstępnym opisie przedmiotu, proszę o wskazanie braków w opisie (jeśli występują) (0)
Unlock the form

The number of page views: 116