Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.272.1.8.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2335E - ul. Katowicka i ul. Spacerowa w Łasku w zakresie budowy chodnika” w skład której wchodzi: - „Budowa przejścia dla pieszych nr 1 na drodze powiatowej nr 2335E – ul. Katowicka w Łasku” - „Budowa przejścia dla pieszych nr 2 na drodze powiatowej nr 2335E – ul. Spacerowa w Łasku” - „Budowa przejścia dla pieszych nr 3 na drodze powiatowej nr 2335E – ul. Spacerowa w Łasku” -„Budowy przejścia dla pieszych nr 4 na drodze powiatowej nr 2335E - ul. Katowicka i ul. Spacerowa w Łasku”

Marek Biegański
Powiat Łaski
Deadlines:
Published : 08-10-2021 11:22:00
Placing offers : 25-10-2021 12:00:00
Offers opening : 25-10-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 109.56 2021-10-08 11:22:00 Proceeding
projekt.zip zip 23223.51 2021-10-08 11:22:00 Proceeding
SWZ.docx docx 105.86 2021-10-08 11:22:00 Proceeding
zmiana nr 1 swz.zip zip 389.99 2021-10-19 10:04:06 Public message
uniewaznienie.pdf pdf 149.08 2021-10-29 11:47:30 Public message

Announcements

2021-10-29 11:47 Marek Biegański Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

uniewaznienie.pdf

2021-10-25 12:00 Buyer message 306272,41
2021-10-19 10:04 Marek Biegański Zmiana nr 1 treści SWZ:
dodano przedmiary jako załączniki do SWZ.

zmiana nr 1 swz.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 427