Proceeding: Dkw.2233.01/17.2021.LS Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa sieci elektroenergetycznej sN na terenie Zakładu Karnego w Płocku” (długość linii energetycznej około 150 m)

Lidia Stefańska
Zakład Karny w Płocku
Deadlines:
Published : 08-10-2021 08:26:00
Placing offers : 14-10-2021 23:59:00
Offers opening : 15-10-2021 00:04:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 024 235 02 05

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal. nr 1_2021_10_07_14_27_59_835.pdf pdf 1131.17 2021-10-08 08:26:00 Subject of the order
zal. nr 2_2021_10_07_14_28_46_478.pdf pdf 338.82 2021-10-08 08:26:00 Subject of the order
Zapytanie.docx docx 17.1 2021-10-08 08:26:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa sieci elektroenergetycznej sN na terenie Zakładu Karnego w Płocku” (długość linii energetycznej około 150 m) zgodnie z załącznikami.

zal. nr 1_2021_10_07 [...].pdf

zal. nr 2_2021_10_07 [...].pdf

Zapytanie.docx

1 pc. Zakład Karny w Płocku
ul. Sienkiewicza 22
09-402, Płock
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
3 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
Unlock the form

The number of page views: 131