Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZDH/12/2021 Dostawy wodorotlenku sodu w postaci roztworu o stężeniu 50%

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 06-10-2021 10:31:00
Placing offers : 20-10-2021 09:50:00
Offers opening : 20-10-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d98896-1282-f233-fe7c-080001c7dec7- ogłoszenie.pdf pdf 70.82 2021-10-06 10:31:00 Proceeding
SWZ + Załączniki .pdf pdf 786.96 2021-10-06 10:31:00 Proceeding
08d98d5c-8511-c6b7-e500-ea0001417d95ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.72 2021-10-12 10:59:33 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.BES.pdf pdf 94.71 2021-10-12 11:01:14 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.BES.pdf pdf 111.42 2021-10-20 10:08:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 135.74 2021-10-20 12:31:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES.pdf pdf 131.43 2021-11-05 14:25:56 Public message
08d9b568-c8c2-e4a7-6d59-a800017ef474 ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 59.11 2021-12-02 10:57:31 Public message

Announcements

2021-12-02 10:57 Marta Malarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

08d9b568-c8c2-e4a7-6 [...].pdf

2021-11-05 14:25 Marta Malarczyk Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-20 12:31 Marta Malarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-20 10:08 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-10-12 11:01 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2021-10-12 10:59 Marta Malarczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08d98d5c-8511-c6b7-e [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 488