Proceeding: ZP-5/2021 Zimowe utrzymanie chodników i wyznaczonych miejsc na terenie Miasta Będzina w okresie od 1 listopada 2021r. do 31 marca 2022r.

Karolina Smolnicka
INTERPROMEX Spółka z o.o.
Deadlines:
Published : 04-10-2021 08:00:00
Placing offers : 28-10-2021 12:00:00
Offers opening : 28-10-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.51 2021-10-04 08:00:00 Proceeding
SWZ ZP-5-2021 - Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2021-2022.docx docx 122.45 2021-10-04 08:00:00 Proceeding
SWZ ZP-5-2021.pdf pdf 575.16 2021-10-04 08:00:00 Proceeding
Załącznik nr1.1 - wykaz chodników i miejsc wyznaczonych, raport dobowy.ods ods 36.07 2021-10-04 08:00:00 Proceeding
Załączniki całość od 1 do 9.docx docx 145.09 2021-10-04 08:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.43 2021-10-11 07:06:48 Public message
Informacja o wniesionym odwołaniu i możliwości przystąpienia do odwołania.pdf pdf 338.88 2021-10-07 13:35:54 Public message
odwołanie będzin 06.10.2021r.pdf pdf 669.03 2021-10-07 13:35:54 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 441.41 2021-10-08 13:29:55 Public message
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 238.58 2021-10-08 13:52:08 Public message
Uwzględnienie zarzutów z odwołania KIO 2962-21.pdf pdf 229.69 2021-10-12 11:08:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II.pdf pdf 51.66 2021-10-18 10:08:41 Public message
SWZ - zmina z dnia 18.10.2021.pdf pdf 8717.26 2021-10-18 10:11:06 Public message
SWZ ZP-5-2021-II - Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2021-2022.docx docx 125.56 2021-10-18 10:11:06 Public message
Załączniki całość od 1 do 9- II.docx docx 146.42 2021-10-18 10:12:03 Public message

Announcements

2021-10-18 10:12 Karolina Smolnicka NOWE Załączniki do SWZ ZP-5/2021
Zmiany w OPZ i warunkach umowy.

Załączniki całość od [...].docx

2021-10-18 10:11 Karolina Smolnicka SWZ po zmianach - uwaga zmiana terminu składania ofert

SWZ - zmina z dnia 1 [...].pdf

SWZ ZP-5-2021-II - Z [...].docx

2021-10-18 10:08 Karolina Smolnicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - uwaga zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-10-12 11:08 Karolina Smolnicka Uwzględnienie przez Zamawiającego zarzutów stawianych w odwołaniu do KIO

Uwzględnienie zarzut [...].pdf

2021-10-11 07:06 Karolina Smolnicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-10-08 13:52 Karolina Smolnicka Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2021-10-08 13:29 Karolina Smolnicka Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

2021-10-07 13:35 Karolina Smolnicka Informacja o wniesionym odwołaniu do KIO i przystąpieniu Wykonawców do postępowania odwoławczego.
Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Informacja o wniesio [...].pdf

odwołanie będzin 06. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 341