Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KP07/09/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Wlkp. na ul. 27 Grudnia (etap II) oraz w m. Słocin (etap II)

Anna Grzanowska
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. Department: Dział Inwestycji
Deadlines:
Published : 30-09-2021 14:45:00
Placing offers : 18-10-2021 12:00:00
Offers opening : 18-10-2021 12:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ks.docx docx 85.75 2021-09-30 14:45:00 Proceeding
zalacznik nr 3 do SWZ ks - zobowiazanie.doc doc 36.5 2021-09-30 14:45:00 Proceeding
zalacznik nr 4 do SWZ ks - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 33 2021-09-30 14:45:00 Proceeding
zalacznik nr 5A do SWZ - wykaz robot budowlanych.doc doc 38 2021-09-30 14:45:00 Proceeding
zalacznik nr 5B do SWZ - wykaz osób.doc doc 45.5 2021-09-30 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Umowa.docx docx 54.61 2021-09-30 14:45:00 Proceeding
KARTA GWARANCYJNA wzór.doc doc 43.5 2021-09-30 14:45:00 Proceeding
Ogłoszenie.doc doc 60.5 2021-09-30 14:45:00 Proceeding
OPZ.zip zip 26985.53 2021-10-01 10:55:41 Proceeding
zalacznik nr 1 do SWZ ks formularz ofertowy.doc doc 70 2021-09-30 14:45:00 Criterion
zalacznik nr 2 do SWZ ks - oswiadczenie o spelnianiu warunkow i niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 34.5 2021-09-30 14:45:00 Criterion
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 764.85 2021-10-18 15:42:59 Public message

Announcements

2021-10-18 15:42 Anna Grzanowska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-18 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 250 000 złotych netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

zalacznik nr 1 do SW [...].doc

zalacznik nr 2 do SW [...].doc

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 849