Proceeding: 2021/BZP 00197928/01 REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO

Deadlines:
Published : 30-09-2021 13:42:00
Placing offers : 15-10-2021 10:00:00
Offers opening : 15-10-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 156.51 2021-09-30 13:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 533.48 2021-09-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf pdf 356.6 2021-09-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy.pdf pdf 234.05 2021-09-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób skier przez wyk do realiz zamów.pdf pdf 334.38 2021-09-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf pdf 195.18 2021-09-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Projekt umowy.pdf pdf 542.38 2021-09-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa.zip zip 20976.4 2021-09-30 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Wzor oswiadczenia wykonawców wspólnie ub o udz zam.pdf pdf 195.19 2021-09-30 13:42:00 Proceeding
Załączniki do edycji.zip zip 158.28 2021-09-30 13:42:00 Proceeding
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 34.87 2021-10-15 13:35:50 Public message

Announcements

2021-10-15 13:35 Paweł Kowalczyk Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2021-10-15 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 603 283,08 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 215