Proceeding: ZP/50/TP2/2021 Remont dwóch pomieszczeń na III piętrze budynku nr 4

Deadlines:
Published : 29-09-2021 16:24:00
Placing offers : 14-10-2021 08:00:00
Offers opening : 14-10-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.42 2021-09-29 16:24:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 1047.66 2021-09-29 16:24:00 Proceeding
3. Załącznik nr 3 do SWZ - Przedmiar.pdf pdf 275.02 2021-09-29 16:24:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 do SWZ - Rzut III piętra.pdf pdf 649.77 2021-09-29 16:24:00 Proceeding
SWZ_ZP_50_TP2_2021_remont dwóch pomieszczeń na III piętrze budynku nr 4.doc doc 733 2021-09-29 16:24:00 Proceeding
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.pdf pdf 290.04 2021-10-14 08:09:26 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_ZP_50_TP2_2021.pdf pdf 354.26 2021-10-14 13:11:37 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Strona.pdf pdf 502.11 2021-10-14 14:32:04 Public message

Announcements

2021-10-14 14:32 Ewa Bryś Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2021-10-14 13:11 Ewa Bryś Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-10-14 08:09 Ewa Bryś Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 264