Proceeding: A-ZP.381.96.2021.IŁP Wymiana opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w obiektach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US przy ul. Felczaka 3c, ul. Wąskiej 14-15, ul. Wąskiej 12-13

Izabela Łukawska - Przydrożny
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 29-09-2021 09:10:00
Placing offers : 14-10-2021 08:30:00
Offers opening : 14-10-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d98243-8337-80d7-fe7c-080001c78e67.pdf pdf 121.92 2021-09-29 09:10:00 Proceeding
SWZ A-ZP.381.96.2021.IŁP podpisana.pdf pdf 851.63 2021-09-29 09:10:00 Proceeding
Zał. 1 - formularz ofertowy.DOC DOC 2016 2021-09-29 09:10:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125u1 wariant 1.doc doc 2005.5 2021-09-29 09:10:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125u1 wariant 2.doc doc 3966 2021-09-29 09:10:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstępne_125u1 wariant 1.doc doc 2007 2021-09-29 09:10:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstępne_125u1 wariant 2.doc doc 3968 2021-09-29 09:10:00 Proceeding
Zał. 3 wykaz robót budowlanych.doc doc 1995 2021-09-29 09:10:00 Proceeding
Zał. 4 wykaz OSÓB.doc doc 1991.5 2021-09-29 09:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 a_SWZ_równoważność_modyf.doc doc 2045.5 2021-09-29 09:10:00 Proceeding
załącznik.7z 7z 2811.84 2021-09-29 09:14:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.96.2021.IŁP podpisana.pdf pdf 204.37 2021-10-14 15:10:11 Public message

Announcements

2021-10-14 15:10 Izabela Łukawska - Przydrożny Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-14 08:34 Izabela Łukawska - Przydrożny Wymiana opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w obiektach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US przy ul. Felczaka 3c, ul. Wąskiej 14-15, ul. Wąskiej 12-13
Time: Oct 14, 2021 09:00 Warsaw

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79844635587?pwd=SEF2NlZNbHJHcVpmMkMrZGozdE1xdz09

Meeting ID: 798 4463 5587
Passcode: nKK7nJ
2021-10-14 08:30 Buyer message 58133,58
2021-09-29 09:14 Izabela Łukawska - Przydrożny W załączeniu STWiORB, przedmiar.

załącznik.7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 280