Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ/SZW/4/2021 Szacowanie wartości zamówienia na wywóz i transport odpadów z Rynku Łazarskiego w Poznaniu, Zarządznych przez Spółkę z o.o. "Targowiska" w Poznaniu

Monika Maserak
Targowiska Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 29-09-2021 09:12:00
Placing offers : 08-10-2021 09:07:00
Offers opening : 08-10-2021 09:12:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 601 611 715 lub 618 520 492

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Szacowanie wartości zamówienia_.docx docx 62.24 2021-09-29 09:12:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wywóz i transport odpadów z kontenera o pojemności 5m3 o kodzie 15.01.06 (kontener typu MULDO 4 klapowy, własność Spółki) - odbiór odpadów w okresie od grudnia do listopada 2022r z wyłączeniem stycznia i lutego, odbywać się będzie 3x w tygodniu we wtorek, środę oraz sobotę w godzinach popołudniowych. Zamawiający posiada dwa pojemniki w systemie rotacyjnym, wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania opróżnionego kontenera na wymianę. Wykonawca zobowiązany będzie o dbanie o stan techniczny kontenerów. - odbiór odpadów w miesiącu styczeń i luty 2022r. odbywać się będzie we wtorki i soboty. Należy podać cenę za wywóz jednego pojemnika. 1 service - (0)
2 Wywóz i transport odpadów BIO z kontenera półpodziemnego o pojemności 3m3 o kodzie 20.02.01 (UWAGA! Należy zapoznać się ze specyfiką kontenerów półpodziemnych). odbiór odpadów w okresie od grudnia do listopada 2022r. z wyłączeniem stycznia i lutego, odbywać się będzie 2x w tygodniu w środę oraz sobotę. - odbiór odpadów w miesiącu styczeń i luty 2022r. odbywać się będzie w soboty. Należy podać cenę za wywóz jednego pojemnika. 1 service - (0)
3 Wywóz i transport odpadów z kontenera o pojemności 240L. o kodzie 20.03.03 (Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera o poj.240L.) - odbiór odpadów w okresie od grudnia do listopada 2022r. odbywać się będzie 1x w tygodniu w piątek. Odbiór odpadów odbywać się będzie na terenie Poznania, z jednej lokalizacji. (Rynek Łazarski) 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6102 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
Unlock the form

The number of page views: 218