Proceeding: 2021/BZP 00192328/01 z dnia 2021-09-24 Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Deadlines:
Published : 24-09-2021 16:55:00
Placing offers : 12-10-2021 11:00:00
Offers opening : 12-10-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia_27.21.docx docx 108.15 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
umowa PŁOŃSK B 2021 Nr 3 CZB AKTUALNA.docx docx 47.78 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu .docx docx 13.31 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4- oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 13.74 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załacznik nr 5- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów .docx docx 15.68 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 -Wykaz robót .docx docx 14.72 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7- Wykaz osób.docx docx 16.05 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) .docx docx 13.93 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 142.15 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Przedmiar izolacja cieplna nad ostatnią kondygnacją..pdf pdf 14.88 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 9-Przedmiar izolacja cieplna nad ostatnią kondygnacją..pdf pdf 14.88 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 10- Przedmiar KPP PłońskTermomodernizacja-stan wykończeniowy elewacja.pdf pdf 16.97 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Przedmiar obróbki blacharskie.pdf pdf 12.18 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 12- Przedmiar rynny i rury spustowe.pdf pdf 14.73 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załacznik nr 13 - Przedmiar KPP Płońsk termomodernizacja audyt świadectwo energetyczne.pdf pdf 12.62 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 14-Przedmiar_KPP Płońsk-termomodernizacja_demontaże i montaże.pdf pdf 203.23 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 15- Przedmiar_KPP Płońsk-termomodernizacja_instalacja odgromowa.pdf pdf 203.33 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 16-wytyczne Kom. Gł. Policji.pdf pdf 2902.34 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_27.21.docx docx 33.58 2021-09-24 16:55:00 Proceeding
Inf. z otwarcia ofert ds. 32.pdf pdf 562.37 2021-10-12 12:38:55 Public message
Inf. z otwarcia ofert ds. 32.docx docx 14.19 2021-10-12 12:38:55 Public message

Announcements

2021-10-12 12:38 Agnieszka Syta Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w załączeniu przekazuje pismo o sygnaturze l.dz. ZP-1469/21 z dnia 12.10.2021r. tj. "Informację z otwarcia ofert". Dokument w załączeniu.

Z poważaniem
st.insp. Agnieszka Syta
Sekcja Zamówień Publicznych
KWP zs. w Radomiu

Inf. z otwarcia ofer [...].pdf

Inf. z otwarcia ofer [...].docx

2021-10-12 11:00 Buyer message 1 192 799, 08 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 368