Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00192055/01 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 270009K „Zielona Ulica ” w Binarowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji (ZRID)

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 24-09-2021 14:33:00
Placing offers : 04-10-2021 10:00:00
Offers opening : 04-10-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oglosz.ZRID.pdf pdf 174.45 2021-09-24 14:33:00 Proceeding
SWZ - ZRiD Zielona Ulica.pdf pdf 218.44 2021-09-24 14:33:00 Proceeding
zal-nr-1- formularz ofertowy.doc doc 54 2021-09-24 14:33:00 Proceeding
zal-nr-2-SWZ.docx docx 24.23 2021-09-24 14:33:00 Proceeding
zal-nr-3-SWZ.pdf pdf 255.55 2021-09-24 14:33:00 Proceeding
zał. nr 4 - Istotne postanowienia -ZRID Zielona-2.pdf pdf 150.89 2021-09-24 14:33:00 Proceeding
inf z otwarcia 4.10.pdf pdf 300.8 2021-10-04 11:11:36 Public message
wybór oferty.pdf pdf 81.74 2021-10-27 13:35:04 Public message

Announcements

2021-10-27 13:35 Magdalena Lenard Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór oferty.pdf

2021-10-04 11:11 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert

inf z otwarcia 4.10. [...].pdf

2021-10-04 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 70 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 379