Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/2021 „Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla kuchni szpitalnej – dogrywka”

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 24-09-2021 14:42:00
Placing offers : 04-10-2021 09:00:00
Offers opening : 04-10-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 48 2021-09-24 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xls xls 313.5 2021-09-24 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wzór umowy.doc doc 84.5 2021-09-24 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 53.5 2021-09-24 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 42 2021-09-24 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip zip 40.82 2021-09-24 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia.docx docx 24.84 2021-09-24 14:42:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2021BZP 0019212901 z dnia 2021-09-24.pdf pdf 54.36 2021-09-24 14:42:00 Proceeding
SWZ.docx docx 67.56 2021-09-24 14:42:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 10 20211.pdf pdf 220 2021-10-04 12:00:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_www.pdf pdf 429.66 2021-10-07 12:41:00 Public message

Announcements

2021-10-07 12:41 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-04 12:00 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-04 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
zadanie 1 - 15 408,23 zł
zadanie 2 - 8 820,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 412