Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 03/21 „Zakup wraz z dostawą aspiracyjno – próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnych materiałów laboratoryjnych”

Halina Próchniak
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 23-09-2021 14:46:00
Placing offers : 30-09-2021 09:00:00
Offers opening : 30-09-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.94 2021-09-23 14:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf.XAdES XAdES 5.86 2021-09-23 14:46:00 Proceeding
ZP 03-21 SWZ.pdf pdf 229.07 2021-09-23 14:46:00 Proceeding
ZP 03-21 SWZ.pdf.XAdES XAdES 5.84 2021-09-23 14:46:00 Proceeding
ZP 03-21 Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 51 2021-09-23 14:46:00 Proceeding
ZP 03-21 Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 35 2021-09-23 14:46:00 Proceeding
ZP 03-21 Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 35 2021-09-23 14:46:00 Proceeding
ZP 03-21 Załącznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 131.53 2021-09-23 14:46:00 Proceeding
ZP 03-21 Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 19 2021-09-23 14:46:00 Proceeding
ZP 03 -21 ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY.ods ods 27.4 2021-09-23 14:46:00 Proceeding
ZP 03-21 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 324.24 2021-10-04 18:47:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 511.32 2021-10-21 10:53:23 Public message
ZP 03-21 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 75.35 2021-12-13 08:48:48 Public message

Announcements

2021-12-13 08:48 Halina Próchniak ZP 03/21 Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZP 03-21 Ogłoszenie [...].pdf

2021-10-21 10:53 Halina Próchniak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-10-04 18:47 Marta Romanowska ZP 03-21 Informacja z otwarcia ofert.

ZP 03-21 Informacja [...].pdf

2021-09-30 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 233.520,00 zł netto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304