Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 42/2021 Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla ZWiK Sp. z o. o.

Deadlines:
Published : 23-09-2021 12:38:00
Placing offers : 08-10-2021 11:45:00
Offers opening : 08-10-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Przypominamy, że ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Papier i tusze.zip zip 191.31 2021-09-23 12:38:00 Proceeding
6 - Odpowiedzi na pytania 1.docx docx 24.62 2021-10-06 12:59:22 Public message
7 - Modyfikacja SWZ 1.docx docx 17.94 2021-10-06 13:00:40 Public message
Zalacznik 1B Kalkulacja ceny dla części nr 2 - po modyfikacji.xls xls 190.5 2021-10-06 13:00:40 Public message
10 - Informacja z otwarcia ofert - Papier i.docx docx 19.13 2021-10-11 13:23:55 Public message
15 - Informacja o wyniku i o uniewaznieniu - Papier i tusze.doc doc 37.5 2021-11-19 14:48:01 Public message

Announcements

2021-11-19 14:48 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 2 i o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1.

15 - Informacja o wy [...].doc

2021-10-11 13:23 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

10 - Informacja z ot [...].docx

2021-10-08 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 282 598,38 zł net + 23%VAT = 347 596,01 zł brutto, w tym
Część nr 1 – 25 571,06 zł net + 23% VAT = 31 452,40 zł brutto,
Część nr 2 – 257 027,32 zł net + 23% VAT = 316 143,61 zł brutto,
2021-10-06 13:00 Marek Kowalski W załączeniu informacja o dokonanej modyfikacji załącznika nr 1B do SWZ

7 - Modyfikacja SWZ [...].docx

Zalacznik 1B Kalkula [...].xls

2021-10-06 12:59 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonych odpowiedziach na pytania, która wpłynęły w ramach niniejszego postępowania.

6 - Odpowiedzi na py [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 887