Proceeding: Zakup szyb pakietowych do elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57/71, ED72 itp.

Lidia Ziaja
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Deadlines:
Posted : 28-04-2016 14:39:54
Placing offers: 11-05-2016 15:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Postępowanie dotyczy zakupu szyb pakietowych do elektrycznych zespołów trakcyjnych. Proponowana umowa roczna. Wszystkie szczegółowe informacje oraz warunki przystąpienia do postępowania zawarte są w Zaproszeniu do złożenia oferty, które znajduje się w załączniku. Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią Zaproszenia. Oferty zgodne z wymaganiami należy zamieścić na platformie oraz przesłać na wskazany w Zaproszeniu adres. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ostateczna cena podlega negocjacjom.
Kontakt:
Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Lidia Ziaja
722 352 514
lidia.ziaja@p-r.com.pl

Delivery address

Zakład Napraw Taboru
Kruszewiec 104
26 - 300 Opoczno

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 szyby pakietowe do ezt szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku

asortyment.pdf

2040 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - 7 dni od złożenia zamówienia (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 39

Send a message