Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.94.2021.ZP1 Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach

Katarzyna Robotnikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 22-09-2021 12:11:00
Placing offers : 30-09-2021 10:00:00
Offers opening : 30-09-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52/311-17-62.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.docx docx 54.25 2021-09-22 12:11:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 207.94 2021-09-22 12:11:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 2328.59 2021-09-22 12:11:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 4730.92 2021-09-22 12:11:00 Subject of the order
Formularz ofertowy.docx docx 28.9 2021-09-22 12:11:00 Criterion
Oświadczenia.docx docx 21.55 2021-09-22 12:11:00 Criterion
otwarcie ofert.zip zip 242.87 2021-09-30 13:22:53 Public message
wybór.zip zip 383.02 2021-10-06 12:47:45 Public message

Announcements

2021-10-06 12:47 Katarzyna Robotnikowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 06.10.2021 r.

wybór.zip

2021-09-30 13:22 Katarzyna Robotnikowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.09.2021 r.

otwarcie ofert.zip

2021-09-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 80 000,00 zł brutto

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Projekt ul. Jaśminowej w Lipnikach Szczegółowy zakres znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca: 1. Nie podlega wykluczeniu, 2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

Oświadczenia.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 254