Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DSO/09/2021 „Dostawa fabrycznie nowego mobilnego separatora powietrznego”

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 21-09-2021 14:29:00
Placing offers : 01-10-2021 10:00:00
Offers opening : 01-10-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu separator.pdf pdf 141.34 2021-09-21 14:29:00 Proceeding
SWZ separator 09.2021.pdf pdf 1352.5 2021-09-21 14:29:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 22.74 2021-09-21 14:29:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 15.53 2021-09-21 14:29:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 66.5 2021-09-21 14:29:00 Proceeding
Umowa separator.pdf pdf 225.22 2021-09-21 14:29:00 Proceeding
Wyjaśnienia z dnia 27.09.2021 r. separator.pdf pdf 47.41 2021-09-27 11:00:19 Public message
WybóR Wykonawcy.pdf pdf 47.26 2021-10-22 12:50:50 Public message

Announcements

2021-10-22 12:50 Szymon Łakota Wybór Wykonawcy
(w załączeniu wybór Wykonawcy).

WybóR Wykonawcy.pdf

2021-10-05 12:37 Szymon Łakota Informacja z ofert dodatkowych:


„Agrex – Eco” Sp. z o.o., ul. Wyczółki 44, 02-820 Warszawa. Cena oferty brutto: 641.815,23 zł. Skrócenie terminu dostawy o 25 dni.
2021-10-01 10:25 Szymon Łakota Tychy, dnia 01.10.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie podstawowym na:
„Dostawa fabrycznie nowego mobilnego separatora powietrznego”

Otwarcie ofert: 01.10.2021 r. godzina 10:05

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
641.815,23 zł.

Złożona oferta:
„Agrex – Eco” Sp. z o.o., ul. Wyczółki 44, 02-820 Warszawa. Cena oferty brutt: 657.742,00 zł. Skrócenie terminu dostawy o 29 dni.
2021-10-01 10:00 Buyer message 641.815,23 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2021-09-27 11:00 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu zamieszczamy wyjaśnienia z dnia 27.09.2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 293