Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2021-2024, z podziałem na pięć zadań

Marzena Wieczorek
Powiat Gryfiński Department: Wydział Zarządzania Drogami
Deadlines:
Published : 21-09-2021 11:17:00
Placing offers : 22-10-2021 10:00:00
Offers opening : 22-10-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 - JEDZ.doc doc 191.5 2021-09-21 11:17:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ wzor zobowiazania.rtf rtf 115.11 2021-09-21 11:17:00 Proceeding
zał. Nr 1 - formularz oferty.zip zip 76.93 2021-09-21 11:17:00 Proceeding
Zał. Nr 8 Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 126.28 2021-09-21 11:17:00 Proceeding
zał._ Nr 9 SST.zip zip 576.09 2021-09-21 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc doc 66 2021-09-21 11:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 36.5 2021-09-21 11:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 36 2021-09-21 11:17:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 179.72 2021-09-21 11:17:00 Proceeding
SWZ.docx docx 77.61 2021-09-21 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 wzór umowy zima.doc doc 121.5 2021-09-21 11:17:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 574.15 2021-10-22 14:06:10 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 186.29 2021-10-22 14:06:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 151.98 2021-11-25 14:08:06 Public message

Announcements

2021-11-25 14:08 Marzena Wieczorek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-22 14:06 Marzena Wieczorek Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-10-22 10:00 Buyer message Działając na postawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4 481 406,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 668