Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

Piotr Jagodziński
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: GPP Grupa Zakupowa
Deadlines:
Published : 17-09-2021 15:16:00
Placing offers : 26-09-2021 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.: (56) 45-04-215

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 - ZAPROSZENIE.pdf pdf 366.87 2021-09-17 15:16:00 Proceeding
1 - ZAŁ. NR 1 - PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1 - ROZLICZENIE.pdf pdf 445.48 2021-09-17 15:16:00 Proceeding
1 - ZAŁ. NR 1 - PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 2 - WYKAZ KIEROWCÓW.pdf pdf 409.25 2021-09-17 15:16:00 Proceeding
1 - ZAŁ. NR 1 - PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 3 - UBIÓR.pdf pdf 223 2021-09-17 15:16:00 Proceeding
1 - ZAŁ. NR 1 - PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 4 - CZYNNOŚCI KIEROWCY.pdf pdf 232.32 2021-09-17 15:16:00 Proceeding
1 - ZAŁ. NR 1 - PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 5 - STANDARDY.pdf pdf 438.66 2021-09-17 15:16:00 Proceeding
1 - ZAŁ. NR 1 - PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 6 - KARY UM.pdf pdf 455.19 2021-09-17 15:16:00 Proceeding
1 - ZAŁ. NR 1 - PROJEKT UMOWY.pdf pdf 626.54 2021-09-17 15:16:00 Proceeding
3 - ZAŁ. NR 3 - OPIS PRZEDMIOTU.pdf pdf 425.66 2021-09-17 15:16:00 Proceeding
2 - ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 21.63 2021-09-17 15:16:00 Criterion
4 - ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE I KLAUZULA RODO.pdf pdf 791.3 2021-09-17 15:16:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej Zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu i załącznikach 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Załączono wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia - Proszę załączyć skan dokumentu. Attachment required

2 - ZAŁ. NR 2 - FORM [...].docx

(0)
3 Akceptacja załaczonego projektu umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH - Proszę załączyć skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia.

4 - ZAŁ. NR 4 - OŚWI [...].pdf

(0)
5 Potwierdzenie ubezpieczenia OC - Proszę załączyć skan dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z rejestru - Proszę załączyć skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Attachment required (0)
7 Termin związania ofertą wynosi 30 dni - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 390