Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP 2374/6/2021 Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych

Deadlines:
Published : 17-09-2021 13:13:00
Placing offers : 22-10-2021 09:00:00
Offers opening : 22-10-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS181-468609-pl-1.pdf pdf 351.06 2021-09-17 13:13:00 Proceeding
dokumentacja przetargowa DZP 2374 6 2021.zip zip 507.7 2021-09-17 13:13:00 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DZP 2374 6 2021.pdf pdf 302.65 2021-10-11 13:14:28 Public message
modyfikacja ogłoszenia i swz DZP 2374 6 2021.zip zip 301.69 2021-10-11 13:11:59 Public message
II modyfikacja ogłoszenia i swz SWZ DZP 2374 6 2021.zip zip 279.97 2021-10-15 09:23:41 Public message
inf. o kwocie na sfinansowanie DZP 2374 6 2021.pdf pdf 220.37 2021-10-22 08:59:38 Public message
inf. z otwarcia ofert DZP 2374 6 2021.pdf pdf 236.2 2021-10-22 13:02:49 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty DZP 2374 6 2021.pdf pdf 282.86 2021-12-31 12:33:21 Public message

Announcements

2021-12-31 12:33 Marta Prościak Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu części postępowania

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-10-22 13:02 Marta Prościak Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2021-10-22 08:59 Marta Prościak Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie na sfi [...].pdf

2021-10-15 09:23 Marta Prościak W związku z modyfikacją SWZ (zaktualizowany został załącznik 1.4 do swz) przesunięty został termin składania i otwarcia ofert,
do pobrania zmiana SWZ oraz zmiana ogłoszenia

II modyfikacja ogłos [...].zip

2021-10-11 13:14 Marta Prościak Odpowiedzi na zapytania

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

2021-10-11 13:11 Marta Prościak Modyfikacja ogłoszenia oraz SWZ

modyfikacja ogłoszen [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1142