Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.18.2021 Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 20-09-2021 12:36:00
Placing offers : 07-10-2021 09:00:00
Offers opening : 07-10-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice.

Zakres zamówienia: remont nawierzchni drogi 2210D w miejscowości Miłkowice (długość ok. 2,57 km), obejmujący remont nawierzchni z betonu asfaltowego w granicach pasa drogowego: rozbiórkę starej nawierzchni poprzez frezowanie; przygotowanie podłoża: wykonanie warstwy profilująco wyrównawczej wraz z uzupełnienie ubytków, likwidacją zaniżeń, załamań; wykonanie warstwy ścieralnej; lokalnie remont (wymianę) krawężnika oraz wymianę nawierzchni na zatoce postojowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 07.10.2021 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.07 2021-09-20 12:36:00 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 432.57 2021-09-20 12:36:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 296.15 2021-09-20 12:36:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna 2210D_Milkowice.zip zip 6265.52 2021-09-20 12:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt1.pdf pdf 171.02 2021-09-22 10:24:51 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt 2-8.pdf pdf 183.12 2021-09-30 15:32:24 Public message
DB 1 – Przekroje konstrukcyjne-1.pdf pdf 407.53 2021-09-30 15:32:24 Public message
DB 2 – Przekroje konstrukcyjne.pdf pdf 559.54 2021-09-30 15:32:24 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt 9.pdf pdf 163.4 2021-10-04 13:54:31 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 158.54 2021-10-07 14:52:39 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 224.04 2021-10-13 14:55:11 Public message

Announcements

2021-10-13 14:55 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania opublikowanym w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-10-07 14:52 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert opublikowaną w załączniku do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-10-07 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, wynosi 1.770.000 zł
2021-10-04 13:54 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na kolejne (dziewiąte) pytanie w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. Treść pytania i odpowiedzi publikujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

2021-09-30 15:32 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na kolejnych 7 pytań (nr 2-8) w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. Treść pytań i odpowiedzi oraz rysunki do odpowiedzi publikujemy w załącznikach do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

DB 1 – Przekroje kon [...].pdf

DB 2 – Przekroje kon [...].pdf

2021-09-22 10:24 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. Treść pytania i odpowiedzi publikujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1826