Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.57.2021.DR Dostawa sprzętu komputerowego i kart graficznych dla potrzeb realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-09-2021 11:03:00
Placing offers : 30-09-2021 10:00:00
Offers opening : 30-09-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 146.62 2021-09-21 11:03:00 Proceeding
Dział I SWZ Instrukcja dla Wykonawcy.pdf pdf 425.76 2021-09-21 11:03:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia cz. 2.pdf pdf 112.49 2021-09-21 11:03:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia cz. 3.pdf pdf 100.13 2021-09-21 11:03:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia cz. 4.pdf pdf 84.68 2021-09-21 11:03:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia cz. 1.pdf pdf 122.75 2021-09-21 11:03:00 Proceeding
załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.odt odt 67.61 2021-09-21 11:03:00 Proceeding
Dział III SWZ Istotne postanowienia umowy cz. 1.pdf pdf 110.72 2021-09-21 11:03:00 Proceeding
Dział III SWZ Istotne postanowienia umowy cz. 4.pdf pdf 110.59 2021-09-21 11:03:00 Proceeding
Dział III SWZ Istotne postanowienia umowy cz. 2 i 3.pdf pdf 110 2021-09-21 11:03:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 267.43 2021-09-22 12:27:53 Public message
pytanie i odpowiedź.pdf pdf 137.7 2021-09-29 09:09:03 Public message
Infotmacja z otwarcia.pdf pdf 273.74 2021-09-30 11:18:24 Public message
unieważnienie cz. 2 i 3.pdf pdf 272.04 2021-10-25 14:55:01 Public message
Informacja o wyborze cz. 1 i 4.pdf pdf 273.05 2021-10-25 14:55:01 Public message
Informacja o ponownym o wyborze 4.pdf pdf 269.91 2021-11-09 13:18:01 Public message
unieważnienie cz. 4.pdf pdf 266.28 2021-11-19 08:44:50 Public message

Announcements

2021-11-19 08:44 Dominika Rucińska Informacja o unieważnieniu części 4.

unieważnienie cz. 4. [...].pdf

2021-11-09 13:18 Dominika Rucińska Informacja o ponownym wyborze dla Części 4

Informacja o ponowny [...].pdf

2021-10-25 14:55 Dominika Rucińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 i 4 oraz unieważnienie postępowania dla części 2 i 3.

unieważnienie cz. 2 [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-30 11:18 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert

Infotmacja z otwarci [...].pdf

2021-09-29 09:09 Dominika Rucińska Zamawiający w załączeniu przesyła pytane i odpowiedź.

pytanie i odpowiedź. [...].pdf

2021-09-22 12:27 Dominika Rucińska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 668