Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/54/21 1. Dostawa materiałów zużywalnych do wykonywania biopsji gruboigłowej stereotaktycznej w pełni kompatybilne z urządzeniem MSCM1 Mammotome Revolve 2. Dzierżawa urządzenia do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą usg wraz dostawą materiałów zużywalnych

Deadlines:
Published : 17-09-2021 11:02:00
Placing offers : 21-10-2021 09:30:00
Offers opening : 21-10-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_54_21_dla oferenta.zip zip 794.26 2021-09-17 11:02:00 Proceeding
ZP_220_54_21_wyjaśnienia nr 1.zip zip 136.09 2021-10-01 11:45:03 Public message
ZP_220_54_21_wyjaśnienia nr 2.docx docx 138.57 2021-10-12 12:57:01 Public message
ZP_220_54_21_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 67.7 2021-10-15 09:20:53 Public message
ZP_220_54_21_zestawienie ofert.xlsx xlsx 13.94 2021-10-21 12:38:10 Public message
ZP_220_54_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 143.39 2021-11-16 13:32:58 Public message

Announcements

2021-11-16 13:32 Przemysław Frączek

ZP_220_54_21_Zawiado [...].docx

2021-10-21 12:38 Przemysław Frączek

ZP_220_54_21_zestawi [...].xlsx

2021-10-21 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia kwotę: 652 860,00 zł brutto. W podziale na poszczególne zadania:1 048 734,00 PLN. W podziale na zadania kwoty wynoszą:
Zadanie 1 - 497 556,00 PLN
Zadanie 2 - 551 178,00 PLN
2021-10-15 09:20 Przemysław Frączek

ZP_220_54_21_Ogłosze [...].pdf

2021-10-12 12:57 Przemysław Frączek

ZP_220_54_21_wyjaśni [...].docx

2021-10-01 11:45 Przemysław Frączek

ZP_220_54_21_wyjaśni [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1982