Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.14.2021.E Bydgoska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Magdalena Sikora
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 17-09-2021 10:13:00
Placing offers : 15-10-2021 11:00:00
Offers opening : 15-10-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 275.98 2021-09-17 10:13:00 Proceeding
Specyfikacja_warunkow_zamowienia.pdf pdf 1090.77 2021-09-17 10:13:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 110 2021-09-17 10:13:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 226.5 2021-09-17 10:13:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2021-09-17 10:13:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 44 2021-09-17 10:13:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 45 2021-09-17 10:13:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47.5 2021-09-17 10:13:00 Proceeding
Zal_8_8a_8b_Projektowane_postanowienia_Umowy.zip zip 1913.81 2021-09-17 10:13:00 Proceeding
Załaczniki_nr_1a_1b_1c_ 1d_ Wykaz_PPE.zip zip 369.91 2021-09-17 10:13:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi .pdf pdf 735.79 2021-10-01 13:01:09 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 275.01 2021-10-15 14:29:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf pdf 328.33 2021-11-10 08:37:15 Public message
14_I E Ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 199.01 2022-01-11 17:11:28 Public message
14_II E Ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 224.65 2022-01-11 17:11:28 Public message

Announcements

2022-01-11 17:11 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania

14_I E Ogloszenie o [...].pdf

14_II E Ogloszenie o [...].pdf

2021-11-10 08:37 Magdalena Sikora Zamawiający zamieszcza w załączeniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-15 14:29 Magdalena Sikora Zamawiający udostępnia w załączeniu informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-15 11:00 Buyer message Zamawiający udostępnia kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 44 214 358,57 zł brutto, w tym:
Część I zamówienia: 14 811 058,56 zł
Część II zamówienia: 15 992 256,05 zł
Część III zamówienia: 13 411 043,96 zł2021-10-01 13:01 Magdalena Sikora Zamawiający zamieszcza w załączeniu pytania wraz z odpowiedziami

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1388