Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.3.2021 Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Joanna Lewandowska
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 15-09-2021 12:31:00
Placing offers : 12-10-2021 10:00:00
Offers opening : 12-10-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 574.05 2021-09-15 12:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 a do SIWZ - Wykaz PPE – Lokale i obiekty.xls xls 225 2021-09-15 12:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 b do SIWZ - Wykaz PPE – Oświetlenie drogowe.xls xls 112.5 2021-09-15 12:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 95.5 2021-09-15 12:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - JEDZ.doc doc 231.5 2021-09-15 12:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 67 2021-09-15 12:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.doc doc 45 2021-09-15 12:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie - Aktualność.doc doc 45.5 2021-09-15 12:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie - Wspólnie.doc doc 47.5 2021-09-15 12:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 291.92 2021-09-15 12:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 12158.01 2021-09-15 12:31:05 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 28.09.2021 r..pdf pdf 4402.19 2021-09-28 11:57:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 12.10.2021 r..pdf pdf 1010.51 2021-10-12 11:53:31 Public message
Ogłoszenie o wyborze oferty - Część 1 i Część 2 - 12.11.2021 r..pdf pdf 2105.75 2021-11-12 11:28:36 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 27.12.2021 R..pdf pdf 9010.56 2021-12-27 09:40:40 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 53.08 2023-01-27 11:31:39 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Część I.pdf pdf 53.07 2023-01-30 15:39:08 Public message

Announcements

2023-01-30 15:39 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Część 1

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-01-27 11:31 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Część 2

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-12-27 09:40 Joanna Lewandowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 27.12.2021 R.

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2021-11-12 11:28 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o wyborze oferty - Część 1 i Część 2 - 12.11.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-10-12 11:53 Joanna Lewandowska Informacja z otwarcia ofert - 12.10.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-12 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wartość gross w wysokości 3 392 992,14 zł, w tym Część 1 - wartość gross 2 860 227,73 zł, Część 2 - wartość gross 532 764,41 zł.
2021-09-28 11:57 Joanna Lewandowska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 28.09.2021 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 914