Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AD. 271.10.2021 Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Gmina Miasta Brodnicy
Gmina Miasta Brodnicy
Deadlines:
Published : 17-09-2021 13:32:00
Placing offers : 19-10-2021 10:00:00
Offers opening : 19-10-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogl.o.zam.2021-OJS181-468550-pl (1).pdf pdf 253.28 2021-09-17 13:32:00 Proceeding
BRODNICKA_GZ_SWZ_Miasto.doc doc 548 2021-09-17 13:32:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 401 2021-09-17 13:32:00 Proceeding
Zal_1b_wykaz_PPE.xls xls 49 2021-09-17 13:32:00 Proceeding
Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 174.5 2021-09-17 13:32:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty (1).doc doc 103 2021-09-17 13:32:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2021-09-17 13:32:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 44 2021-09-17 13:32:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41.5 2021-09-17 13:32:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47.5 2021-09-17 13:32:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy (3).doc doc 167.5 2021-09-17 13:32:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 225.5 2021-09-17 13:54:08 Proceeding
Wyjasnienia tresci SWZ.energia.pdf pdf 71.31 2021-10-04 09:45:07 Public message
Wyjasnienia tresci SWZ II.energia.pdf pdf 53.94 2021-10-08 08:26:24 Public message
Informacja o kwocie.energia.pdf pdf 38.94 2021-10-19 09:09:24 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.energia.pdf pdf 43.09 2021-10-19 12:28:05 Public message
Ogł.o.wyborze.energia.pdf pdf 66.33 2021-11-09 11:18:02 Public message
Ogł.o.udzielenie.opublik.2021-OJS232-610877-pl.pdf pdf 162.35 2021-12-01 10:15:12 Public message

Announcements

2021-12-01 10:15 Gmina Miasta Brodnicy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wyniki postępowania.

Ogł.o.udzielenie.opu [...].pdf

2021-11-09 11:18 Gmina Miasta Brodnicy Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogł.o.wyborze.energi [...].pdf

2021-10-19 12:28 Gmina Miasta Brodnicy Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].pdf

2021-10-19 09:09 Gmina Miasta Brodnicy Informacja o kwocie.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-10-08 08:26 Gmina Miasta Brodnicy Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia II

Wyjasnienia tresci S [...].pdf

2021-10-04 09:45 Gmina Miasta Brodnicy Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjasnienia tresci S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 991