Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SC.273.1.2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Emil Kwiatkowski
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Jastrzębski Zakład Komunalny
Deadlines:
Published : 12-10-2021 13:56:00
Placing offers : 19-10-2021 12:53:41
Offers opening : 20-10-2021 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój - Jastrzębski Zakład Komunalny 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17D, tel. 32/4751495 zaprasza do złożenia oferty na:

1. Opis przedmiotu zamówienia: zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 30 kWp w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 1. 

2. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2.

3. Zamawiający wymaga co najmniej:

- 12 letni okres gwarancji dla zastosowanego falownika i konstrukcji wsporczej,

- 15 letni okres gwarancji dla modułów PV,

- 5 lat rękojmi na całość wykonanych prac. 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis kryteriów oceny ofert określony jest w zaproszeniu do złożenia oferty.

5. Termin składania ofert - do dnia 20.10.2021 r. do godz. 10:00.

6. Oferty w postaci wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 oraz dowodu wpłacenia wadium i protokołu z wizji w terenie należy składać elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32 4731080  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do złożenia oferty.doc doc 167.92 2021-10-12 13:56:00 Proceeding
STWiOR-załącznik nr 1.doc doc 25.76 2021-10-12 13:56:00 Proceeding
Formularz ofertowy-załącznik nr 3.doc doc 10.46 2021-10-12 13:56:00 Proceeding
foto1.jpg jpg 3128.55 2021-10-12 13:56:00 Proceeding
foto2.jpg jpg 3305.79 2021-10-12 13:56:00 Proceeding
foto3.jpg jpg 5034.32 2021-10-12 13:56:00 Proceeding
foto4.jpg jpg 3526.03 2021-10-12 13:56:00 Proceeding
foto5.jpg jpg 3170.75 2021-10-12 13:56:00 Proceeding
Wzór umowy-załącznik nr 2.doc doc 25.45 2021-10-12 13:56:00 Proceeding

Announcements

2021-10-19 12:53 Emil Kwiatkowski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Szanowni Państwo.
Niniejsze postępowanie zostaje anulowane z powodu błędu formalnego w zaproszeniu do składania ofert za co bardzo przepraszamy.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 proszę nie wpisywać ceny - ocenie będzie podlegać cena oraz moc instalacji wskazane w formularzu ofertowym 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Moc instalacji PV 40% nie mniejsza niż 30 kWp (0)
3 Formularz ofertowy - należy dołączyć formularz ofertowy - załącznik nr 3 Attachment required (0)
4 Dowód wpłacenia wadium - należy dołączyć dowód wpłacenia wadium, o którym mowa w pkt. 5 zaproszenia do złożenia oferty Attachment required (0)
5 Protokół z wizji w terenie - należy dołączyć protokół z wizji w terenie, o którym mowa w pkt. 7.3 zaproszenia do złożenia oferty Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 732