Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 25/2021 Dostawa ambulansu wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Deadlines:
Published : 10-09-2021 12:16:00
Placing offers : 22-09-2021 10:00:00
Offers opening : 22-09-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.6 2021-09-10 12:16:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.pdf pdf 654.3 2021-09-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xls xls 31 2021-09-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ ostateczny.doc doc 429 2021-09-10 12:16:00 Proceeding
Załączniki edytowalne do SWZ.doc doc 242 2021-09-10 12:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 37.14 2021-09-17 13:01:17 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 898.51 2021-09-17 13:02:43 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 104.74 2021-09-22 14:33:08 Public message

Announcements

2021-09-22 14:33 Bożena Wołowczyk INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-09-22 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi: 550 000,00 zł brutto.
2021-09-17 13:02 Bożena Wołowczyk Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-09-17 13:01 Bożena Wołowczyk Ogłoszenie zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 416