Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-37/21 Dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz osprzętu do urządzeń medycznych - AE/ZP-27-37/21

Deadlines:
Published : 10-09-2021 11:46:00
Placing offers : 07-10-2021 09:00:00
Offers opening : 07-10-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 150 2021-09-10 11:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 832.81 2021-09-10 11:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 923.07 2021-09-10 11:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 156 2021-09-10 11:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 82.53 2021-09-10 11:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 116.95 2021-09-10 11:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 42.5 2021-09-10 11:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 42 2021-09-10 11:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42.5 2021-09-10 11:46:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 7893.34 2021-09-29 12:15:55 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 484.19 2021-10-07 09:33:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 3726.08 2021-10-07 14:12:40 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 1008.72 2021-10-22 11:15:24 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 4792.83 2021-12-06 14:45:33 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.pdf pdf 2390.95 2021-12-14 14:01:06 Public message
Informacja o unieważnieniu Platforma.PDF PDF 498.17 2021-12-22 13:20:55 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 621.45 2022-01-18 13:20:24 Public message

Announcements

2022-01-18 13:20 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 6.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-12-22 13:20 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 50.

Informacja o unieważ [...].PDF

2021-12-14 14:01 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 10, 14, 17, 27, 31, 32, 43, 47.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-06 14:45 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21-26, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 53 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w Pakietach Nr 4, 5, 13, 16, 20, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 48, 52

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-10-22 11:15 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-10-07 14:12 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-10-07 09:33 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-09-29 12:15 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2667