Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00176470/01 Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji – II postępowanie

Deadlines:
Published : 10-09-2021 09:50:00
Placing offers : 21-09-2021 12:00:00
Offers opening : 21-09-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Ogłoszenie o zamówieniu - Link


Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym, instrukcja zakładania profilu zaufanego w celu uzyskania podpisu zaufanego: profil zaufany.

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1647.74 2021-09-10 09:50:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz oferty - wersja z 06.09.2021.docx docx 585.08 2021-09-10 09:50:00 Proceeding
zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków i nie podleganiu wykluczeniu.RTF RTF 2605.34 2021-09-10 09:50:00 Proceeding
zał. nr 3 - zobowizanie o oddaniu zasobw.doc doc 96.5 2021-09-10 09:50:00 Proceeding
zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej.doc doc 95 2021-09-10 09:50:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykaz personelu wersja 06.09.2021.doc doc 123.5 2021-09-10 09:50:00 Proceeding
zał. nr 6 - wzór umowy ramowej i wykonawczej.pdf pdf 556.05 2021-09-10 09:50:00 Proceeding
zał. nr 7 - OPZ.pdf pdf 472.72 2021-09-10 09:50:00 Proceeding
zał. nr 8 - Klauzula informacyjna.pdf pdf 259.18 2021-09-10 09:50:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 129.64 2021-09-16 11:54:44 Public message
informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 833.71 2021-09-21 20:21:52 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty www.pdf pdf 259.75 2021-10-12 17:37:02 Public message

Announcements

2021-10-12 17:37 Paweł Broszewski Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-21 20:21 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje informacje z otwarcia ofert.

informacje z otwarci [...].pdf

2021-09-21 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznacza kwotę:
cz. I: 13 619,32 zł brutto,
cz. II: 48 121,95 zł brutto,
cz. III: 53 569,72 zł brutto.
2021-09-16 11:54 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1256