Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.35.2021 Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław Nr 1728R ul. Okrzei

Deadlines:
Published : 09-09-2021 14:41:00
Placing offers : 23-09-2021 08:00:00
Offers opening : 23-09-2021 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.59 2021-09-09 14:41:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - SST Okrzei.zip zip 468.1 2021-09-09 14:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 798.63 2021-09-09 14:41:00 Proceeding
Załączniki (6-10) do SWZ.doc doc 97.5 2021-09-09 14:41:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ -Projektowane postanowienia umowy.doc doc 223 2021-09-09 14:41:00 Proceeding
Załączniki (1-5) do SWZ.doc doc 181.5 2021-09-09 14:41:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 712.32 2021-09-23 12:43:51 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 817.08 2021-10-05 09:32:22 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 100.09 2021-12-16 14:31:59 Public message

Announcements

2021-12-16 14:31 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-10-05 09:32 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-23 12:43 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-23 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 300.000,00 (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załączniki (1-5) do [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 574