Proceeding: ZP/30/2021 - SUKCESYWNE DOSTAWY NOWYCH OPON PRZEMYSŁOWYCH DO MASZYN

Deadlines:
Published : 08-09-2021 14:04:00
Placing offers : 17-09-2021 10:00:00
Offers opening : 17-09-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_30_2021 - ogł. + SWZ.zip zip 768.81 2021-09-08 14:04:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ + ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ CENOWY_ZMODYFIKOWANY + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.zip zip 209.13 2021-09-10 13:36:58 Public message
ZP_30_2021_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.49 2021-09-17 14:24:24 Public message
ZP_30_2021_wynik postępowania.pdf pdf 197.35 2021-09-30 14:31:37 Public message

Announcements

2021-09-30 14:31 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu wynik postępowania.

ZP_30_2021_wynik pos [...].pdf

2021-09-17 14:24 Krzysztof Pałaszewski Informacja z otwarcia ofert

ZP_30_2021_Informacj [...].pdf

2021-09-17 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 219 604,20 zł.
2021-09-10 13:36 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu wyjaśnienia do SWZ, zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ.

Wyjaśnienia do SWZ + [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 229