Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.14.21 Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w aparaturę medyczną

Deadlines:
Published : 08-09-2021 12:38:00
Placing offers : 16-09-2021 10:00:00
Offers opening : 16-09-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.14.21_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 181.48 2021-09-08 12:38:00 Proceeding
SZP.251.14.21_SWZ.doc doc 212 2021-09-08 12:38:00 Proceeding
SZP.251.14.21_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 66 2021-09-08 12:38:00 Proceeding
SZP.251.14.21_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz parametrów technicznych.xls xls 80.5 2021-09-08 12:38:00 Proceeding
SZP.251.14.21_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 60 2021-09-08 12:38:00 Proceeding
SZP.251.14.21_Załącznik nr 3 do SWZ - Udostepnienie zasobów.docx docx 18.42 2021-09-08 12:38:00 Proceeding
SZP.251.14.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46 2021-09-08 12:38:00 Proceeding
SZP.251.14.21_Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 137.5 2021-09-08 12:38:00 Proceeding
251.14.21_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 200 2021-09-14 09:10:16 Public message
251.14.21_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 29.5 2021-09-16 11:11:19 Public message
251.14.21_Wynik.doc doc 80 2021-09-23 13:31:04 Public message

Announcements

2021-09-23 13:31 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam wynik postępowania na Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy sprawa nr SZP.251.14.21.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.14.21_Wynik.doc

2021-09-16 11:11 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

251.14.21_Informacja [...].xls

2021-09-16 10:00 Buyer message W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 356 666,67 zł. brutto, na sfinansowanie zamówienia w tym na pakiet nr 1 - 286 666,67 zł. gross oraz na pakiet nr 2 - 70 000,00 zł. brutto.
2021-09-14 09:10 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi do przedmiotowego postępowania.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

251.14.21_Pytania i [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 520