Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ME.AG.270.3.2021 „Wymiana gontu na trzech zabytkowych obiektach architektury drewnianej”

Deadlines:
Published : 07-09-2021 21:45:00
Placing offers : 23-09-2021 08:00:00
Offers opening : 23-09-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.16 2021-09-07 21:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 205.96 2021-09-07 21:45:00 Proceeding
Zał. nr 1 PFU.pdf pdf 498.22 2021-09-07 21:45:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ Formularz OFERTA z Oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym ODO Osób fizycznych po stronie Zamawiającego.docx docx 23.5 2021-09-07 21:45:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ projekt umowy z Oświadczeniem Zamawiającego dotyczącym ODO Osób fizycznych po stronie Wykonawcy.pdf pdf 160.7 2021-09-07 21:45:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców) od 24.05.2021.pdf pdf 197.89 2021-09-07 21:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ ID postępowania i link.pdf pdf 40.3 2021-09-07 21:45:00 Proceeding
Zmiana SWZ 08-09-2021.docx docx 17.96 2021-09-08 12:26:41 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.6 2021-09-08 12:26:54 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniaKwota przeznaczona na realizację zamówienia.docx docx 14.08 2021-09-23 08:12:50 Public message
Informacja o złożonych ofertach.docx docx 13.9 2021-09-24 05:47:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 17.42 2021-10-05 16:56:50 Public message

Announcements

2021-10-05 16:56 Tadeusz Woźniak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-09-24 05:47 Tadeusz Woźniak Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].docx

2021-09-23 08:12 Tadeusz Woźniak Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 609