Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.8.2021 Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz gazu propan-butan dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Deadlines:
Published : 07-09-2021 15:15:00
Placing offers : 08-10-2021 12:00:00
Offers opening : 08-10-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 161.73 2021-09-07 15:15:00 Proceeding
SWZ.docx docx 140.53 2021-09-07 15:15:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 70.25 2021-09-07 15:15:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 170 2021-09-07 15:15:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 34.32 2021-09-07 15:15:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzór_Oswiadczenia_informacje_dotyczace_wykonawcy.docx docx 29.34 2021-09-07 15:15:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Wzor_Wykazu_wykonanych_lub_wykonywanych_dostaw.docx docx 18.97 2021-09-07 15:15:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Klauzula_informacyjna.docx docx 22.96 2021-09-07 15:15:00 Proceeding
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 430.99 2021-10-08 12:07:36 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 540.2 2021-10-08 14:37:56 Public message
Informacja_o_unieważnieniu_czesc_II.pdf pdf 430.81 2021-11-08 11:08:46 Public message
Informacja_o_wyborze_czesc_I.pdf pdf 448.63 2021-11-08 11:01:42 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 124.61 2022-01-31 15:00:41 Public message

Announcements

2022-01-31 15:00 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2021-11-08 11:08 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w ramach części II.

Informacja_o_unieważ [...].pdf

2021-11-08 11:01 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części I.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-10-08 14:37 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-10-08 12:07 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 872