Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.78.2021.ZP3 Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 07-09-2021 15:02:00
Placing offers : 28-09-2021 10:00:00
Offers opening : 28-09-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 311 17 62 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2369.42 2021-09-07 15:02:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 207.28 2021-09-07 15:02:00 Proceeding
Wzór umowy.docx docx 54.95 2021-09-07 15:02:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 5293.91 2021-09-07 15:02:00 Subject of the order
Formularz ofertowy.docx docx 28.12 2021-09-07 15:02:00 Criterion
Oświadczenia.docx docx 21.54 2021-09-07 15:02:00 Criterion
Zmiana treści zapytania z dn. 17.09.2021 r..zip zip 1796.58 2021-09-20 10:04:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 214.83 2021-09-28 12:29:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 200.17 2021-09-28 12:29:12 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 192.19 2021-10-01 10:49:17 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.docx docx 198.54 2021-10-01 10:49:17 Public message

Announcements

2021-10-01 10:49 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.78.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 1.10.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:
„Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].docx

2021-09-28 12:29 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.78.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 28.09.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
50 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 28.09.2021 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 1 ofertę.
Poniżej zestawienie informacji odczytanych podczas otwarcia oferty:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1 SOCHA Sp. z o.o., ul. J.K. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz 66 420,00

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-09-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 50 000,00 zł brutto.
2021-09-20 10:04 Joanna Kwiatkowska Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 17.09.2021 r.

Zmiana treści zapyta [...].zip

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce Zgodnie z treścią OPZ

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30 listopada 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

Oświadczenia.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 367