Proceeding: TZP-002/33pU/2021 Wymiana instalacji wod.- kan. w 3 budynkach gminnych administrowanych przez ZGM-ADM-4

Deadlines:
Published : 03-09-2021 08:03:00
Placing offers : 15-09-2021 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji dostępnym pod adresem https://zgmgorzow.bip.gov.pl/regulamin-udzielania-zamowien-publicznych-przez-zgm/regulamin-udzielania-zamowien-publicznych-przez-zgm.html


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
sanitarna -instalacja wod-kan Podmiejska 15.doc doc 112.5 2021-09-03 08:03:00 Subject of the order
przedmiar Podmiejska 15.pdf pdf 315.84 2021-09-03 08:03:00 Subject of the order
sanitarna -instalacja wod-kan Góra Powstańców 4.doc doc 112 2021-09-03 08:03:00 Subject of the order
przedmiar Góra Powstańców 4.pdf pdf 358.12 2021-09-03 08:03:00 Subject of the order
sanitarna -instalacja wod-kan Góra Powstańców 19.doc doc 112.5 2021-09-03 08:03:00 Subject of the order
przedmiar Góra Powstańców 19.pdf pdf 340.25 2021-09-03 08:03:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 część I Podmiejska 15 Przedmiot zamówienia obejmuje rozebranie starych rur instalacji kanalizacyjnej (piony i leżak), ulożenie nowych rur PVC, rozebranie starych rur instalacji wodnej (piony i leżaki), ułożenie nowych z tworzyw sztucznych wraz z montażem wodomierzy i robotami towarzyszącymi, zgodnie z zakresem wskazanym w załączonych dokumentach. Wyceny prac należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru, a kosztorys ofertowy załączyć do oferty.

sanitarna -instalacj [...].doc

przedmiar Podmiejska [...].pdf

1 building work - (0)
2 część II Góra Powstańców 4 Przedmiot zamówienia obejmuje rozebranie starych rur instalacji kanalizacyjnej (piony i leżak), ulożenie nowych rur PVC, rozebranie starych rur instalacji wodnej (piony i leżaki), ułożenie nowych z tworzyw sztucznych wraz z montażem wodomierzy i robotami towarzyszącymi, zgodnie z zakresem wskazanym w załączonych dokumentach. Wyceny prac należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru, a kosztorys ofertowy załączyć do oferty.

sanitarna -instalacj [...].doc

przedmiar Góra Powst [...].pdf

1 building work - (0)
3 Część III Góra Powstańców 19 Przedmiot zamówienia obejmuje rozebranie starych rur instalacji kanalizacyjnej (piony i leżak), ulożenie nowych rur PVC, rozebranie starych rur instalacji wodnej (piony i leżaki), ułożenie nowych z tworzyw sztucznych wraz z montażem wodomierzy i robotami towarzyszącymi, zgodnie z zakresem wskazanym w załączonych dokumentach. Wyceny prac należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru, a kosztorys ofertowy załączyć do oferty.

sanitarna -instalacj [...].doc

przedmiar Góra Powst [...].pdf

1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Część I-III - 2 m-ce od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 sposób rozliczenia - Kosztorysowe. Proszę podać wysokość wskaźników R, Ko, Kz, Z, przyjętych do kalkulacji ceny (0)
6 okres gwarancji - Wymagany: 36 miesięcy, Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 sposób wykonania - siłami własnymi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
8 podzielona płatność - Zamawiający zastrzega, że płatności będą dokonywane w systemie podzielonej płatności tzw. "split payment". Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
9 Oświadczenie w zakresie VAT - oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT. Proszę potwierdzić wpisując "TAK". Jeżeli nie, proszę wpisać podstawę zwolnienia (0)
Unlock the form

The number of page views: 168