Proceeding: BBA-2.262.20.2021 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku biurowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącego się przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

Deadlines:
Published : 01-09-2021 14:40:00
Placing offers : 07-10-2021 11:00:00
Offers opening : 07-10-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 117.4 2021-09-01 14:40:00 Proceeding
SWZ - energia cieplna.pdf pdf 635.87 2021-09-01 14:40:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 74.92 2021-09-01 14:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.17 2021-09-01 14:40:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 78.28 2021-09-01 14:40:00 Proceeding
Odpowiedzi na wnioski wraz ze zmianą treści SWZ.pdf pdf 280.19 2021-09-29 09:30:18 Public message
Pismo ze zmianą treści SWZ .pdf pdf 193.62 2021-09-29 09:30:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.09.2021.pdf pdf 72.31 2021-09-29 09:30:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 152.77 2021-10-07 15:21:34 Public message

Announcements

2021-10-07 15:21 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-07 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 1 722 000,00 zł brutto.
2021-09-29 09:30 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na wnioski, pismo ze zmianą treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na wniosk [...].pdf

Pismo ze zmianą treś [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 537