Proceeding: BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRODZISKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. ZA ROK 2021 i 2022

Deadlines:
Published : 31-08-2021 13:16:00
Placing offers: 14-09-2021 15:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

Grodzisk Wlkp. 31.08.2021.

 

 

Zarząd Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim

 

 

zaprasza do składania ofert na:

 

 

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2021 i 2022

 

 

Badanie sprawozdania  finansowego należy przeprowadzić - wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania  - w miesiącu 03/2022 (za rok 2021) i w miesiącu 03/2023 (za rok 2022).

Badania wstępne należy przeprowadzić w miesiącu 11/2021 i 11/2022.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert do dnia 14.09.2021r. na adres:

 

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalnego Sp. z o.o.

ul. Kościańska 32

62-065 Grodzisk Wlkp.

 

lub adres e-mail: biuro@gpk.biz.pl

 

Oferta powinna zawierać:

- informacje o firmie, jej doświadczeniu zawodowym i kierownictwie;

- listę przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych;

- przewidywany skład zespołu, który będzie wykonywał badanie;

- określenie wynagrodzenia uwzględniającego wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent oraz warunki płatności.

- projekt umowy.

 

Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane można uzyskać u Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Artura Cyferta pod numerem telefonu 61 44 47 186 wewn.223.

 

Wybór oferty nastąpi do dnia 20.09.2021r.

 

Zastrzega się prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert;

- negocjacji warunków umowy;

- rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny;

- wnoszenie zapytań do oferentów przed wyborem oferty.

 

 

 

                Z poważaniem

                                                                                                                             Zarząd GPK Sp. z o.o. 

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 418