Proceeding: DE.405.13.2021 Świadczenie usług polegających na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie urządzeń gaśniczych i systemów przeciwpożarowych na terenie nieruchomości Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. POK nr 3”.

Deadlines:
Published : 08-09-2021 18:10:00
Placing offers : 15-09-2021 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o., w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji, polegającym na: przeglądzie, konserwacji oraz naprawie urządzeń gaśniczych  i systemów przeciwpożarowych na terenie nieruchomości Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.  POK nr 3

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. Integralną częścią dokumentacji niniejszego postępowania są: - OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA do pobrania tutaj

WSKAZÓWKA: Poniższy formularz ofertowy jest formularzem elektronicznym – po wpisaniu wartości netto i ustawieniu odpowiedniej stawki podatku VAT, system automatycznie przeliczy Państwa ofertę na wartość brutto. Jednakże w przypadku, gdy do zamówienia niezbędne będzie zastosowanie dwóch różnych stawek podatku VAT, należy na liście rozwijanej w kolumnie „VAT” wybrać pozycję „Różna stawka VAT”, następnie zarówno wartość netto jak i brutto oferty w sekcji „Przedmiot zamówienia” wypełnić ręcznie.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 061 4158 945; 570 335 327

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu.docx docx 17.58 2021-09-08 18:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Matejki 59 przeglądy i naprawy wyposażenia p.poż..doc doc 82 2021-09-08 18:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1b -Dworce przeglądy i naprawy wyposażenia p.poż..docx docx 33.2 2021-09-08 18:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1c - Harmonogram.docx docx 12.98 2021-09-08 18:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy.doc doc 99 2021-09-08 18:10:00 Criterion
FN-DJ-0902 Kontrahenci ZTM.pdf pdf 1440.44 2021-09-08 18:10:00 Criterion
PPU - Przegląd, konserwacja oraz naprawie urządzeń gaśniczych i systemów przeciwpożarowych.docx docx 47.52 2021-09-08 18:10:00 Criterion

Announcements

2021-09-22 16:12 Małgorzata Bloch Zamawiający informuje, że w toku postępowania zostały złożone 2 oferty:
1) Stopfire Usługi Przeciwpożarowe Piotr Grzelak, 24-100 Puławy, ul. Słowackiego 2/512, kwota oferty gross 5 842,50 zł
2) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TEL-POŻ-SYSTEM "ISKRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 61-022 Poznań, ul. Krańcowa 11, kwota oferty gross 7 763,76 zł.
W postępowaniu jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Wykonawcy Stopfire Usługi Przeciwpożarowe Piotr Grzelak, 24-100 Puławy, ul. Słowackiego 2/512, kwota oferty gross 5 842,50 zł.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług polegających na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie urządzeń gaśniczych i systemów przeciwpożarowych Proszę o podanie ceny łącznej zamówienia wskazanej w załączniku formularz ofertowy 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz ofertowy z cenami jednostkowymi - Proszę o dodanie pliku z cenami jednostkowymi Attachment required

Załącznik nr 5 - Fo [...].doc

(0)
3 Tajemnica przedsiębiorstwa - Prosimy o wskazanie w polu obok wykazu zastrzeżonych dokumentów i dołączenie ich w oddzielnym pliku poprzez kliknięcie ikony "spinacza" wraz z uzasadnieniem, które wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku informacji do zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa, prosimy pozostawić pole jako puste. (0)
4 Termin realizacji - Usługi objęte przedmiotem Umowy należy zrealizować w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 19.11.2021 roku. Prosimy potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) oraz Ogólne Warunki Umowy (OWU) - Prosimy potwierdzić akceptację OWZ oraz OWU wpisując "Akceptuję" (0)
6 Klauzula informacyjna RODO - Prosimy potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO wpisując "Zapoznaliśmy się"

FN-DJ-0902 Kontrahen [...].pdf

(0)
7 Istotne Postanowienia Umowne - Prosimy potwierdzić akceptację Istotnych Postanowień umownych wpisując "Akceptuję"

PPU - Przegląd, kons [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 216