Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/23/2021 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku lub unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów

Deadlines:
Published : 31-08-2021 10:19:00
Placing offers : 01-10-2021 10:00:00
Offers opening : 01-10-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_23_2021 - SWZ + ogłoszenie o zamówieniu.zip zip 910 2021-08-31 10:19:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ+ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY_ZMODYFIKOWANY+SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 684126_20_WAW.zip zip 918.86 2021-09-21 12:46:09 Public message
ZP_23_2021_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.49 2021-10-01 12:23:24 Public message
ZP_23_2021_wynik postępowania.pdf pdf 184.86 2021-10-14 13:13:11 Public message
ZP_23_2021_Informacja_kwoty.pdf pdf 224.69 2021-10-01 10:00:00 Public message

Announcements

2021-10-14 13:13 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu wynik postępowania.

ZP_23_2021_wynik pos [...].pdf

2021-10-01 12:23 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu informacja z otwarcia ofert w dniu 01.10.2021 r.

ZP_23_2021_Informacj [...].pdf

2021-10-01 10:00 Buyer message Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku lub unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów

ZP_23_2021_Informacj [...].pdf

2021-09-21 12:46 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu wyjaśnienia do SWZ, zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY oraz SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 684126_20_WAW.
W związku z dokonanymi zmianami, aktualnym załącznikiem, który należy dołączyć do oferty, jest „ZP_23_2021 - ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY_ZMODYFIKOWANY”.

Wyjaśnienia do SWZ+Z [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 819