Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/08/2021/W Remont pomieszczeń – malowanie i wymiana wykładzin podłogowych

Deadlines:
Published : 27-08-2021 12:01:00
Placing offers : 13-09-2021 10:00:00
Offers opening : 13-09-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2021_BZP 00162313_01.pdf pdf 77.3 2021-08-27 12:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 549.65 2021-08-27 12:01:00 Proceeding
Rozdział III.docx docx 66.32 2021-08-27 12:01:00 Proceeding
Prace wykończeniowe w budynku biurowym przy ul. Żelaznej 78_2021.08.17 - PRZEDMIAR.ATH ATH 32.53 2021-08-27 12:01:00 Proceeding
Prace wykończeniowe w budynku biurowym przy ul. Żelaznej 78_2021.08.17 - PRZEDMIAR.pdf pdf 304.63 2021-08-27 12:01:00 Proceeding
Prace wykończeniowe w budynku biurowym przy ul. Żelaznej 78_2021.08.17 - STWIOR.pdf pdf 677.63 2021-08-27 12:01:00 Proceeding
Prace wykończeniowe w budynku biurowym przy ul. Żelaznej 78_2021.08.17 - KOSZTORYS BEZ CEN.ATH ATH 54.72 2021-08-27 12:01:00 Proceeding
Prace wykończeniowe w budynku biurowym przy ul. Żelaznej 78_2021.08.17 - KOSZTORYS BEZ CEN.pdf pdf 415.46 2021-08-27 12:01:00 Proceeding
Rozdział IV Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 361.7 2021-08-27 12:05:22 Proceeding
Informacja zgodna z art. 222 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 176.01 2021-09-14 16:05:47 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 53.75 2021-09-22 11:54:18 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 42.62 2021-09-22 11:54:18 Public message

Announcements

2021-09-22 11:54 Paweł Prusik Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-09-22 11:15 Paweł Prusik The message was withdrawn by the Buyer.
2021-09-14 16:05 Paweł Prusik Informacja zgodna z art. 222 ust. 5 ustawy PZP

Informacja zgodna z [...].pdf

2021-09-13 11:19 Paweł Prusik Na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć 221 041,89 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 664