Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/08/2021 „Świadczenie usług zagospodarowania odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lędziny”

Krzysztof Olender
EKOREC Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 27-08-2021 12:05:00
Placing offers : 08-10-2021 10:00:00
Offers opening : 08-10-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.07 2021-08-27 12:05:00 Proceeding
Zał. 6 - oświadczenie udostępnienie zasobów.docx docx 14.85 2021-08-27 12:05:00 Proceeding
Zał. 5 - Oświadczenie o aktualności danych.docx docx 15.1 2021-08-27 12:05:00 Proceeding
Zał. 4 - wykaz usług.doc doc 38 2021-08-27 12:05:00 Proceeding
Zał. 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 61 2021-08-27 12:05:00 Proceeding
Zał. 2 - Formularz oferty.doc doc 66.5 2021-08-27 12:05:00 Proceeding
Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 34.82 2021-08-27 12:05:00 Proceeding
Zał. 8 - JEDZ.doc doc 191 2021-08-27 12:05:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 1109.87 2021-08-27 12:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1456.86 2021-09-01 08:16:40 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 49.85 2021-10-08 11:07:10 Public message
Wybór Wykonawcy z podpisem.pdf pdf 92.38 2021-10-29 11:11:52 Public message

Announcements

2021-10-29 11:11 Krzysztof Olender Informacja o wyborze Wykonawcy.

Wybór Wykonawcy z po [...].pdf

2021-10-08 11:07 Krzysztof Olender Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-08 10:00 Buyer message 3.500.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1085