Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/PN/DA/3/2021 Dzierżawa 25 autobusów komunikacji miejskiej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach

Patryk Kostrzewski
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: DA
Deadlines:
Published : 26-08-2021 14:38:00
Placing offers : 11-10-2021 10:30:00
Offers opening : 11-10-2021 10:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie - Dzierżawa 25 autobusów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.pdf pdf 123.92 2021-08-26 14:38:00 Proceeding
Formularz ofertowy - dzierżawa 25 autobusów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.doc doc 1169.5 2021-08-26 14:38:00 Proceeding
2021_08_26 SWZ - dzierżawa 25 autobusów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.pdf pdf 1865.85 2021-08-26 14:38:00 Proceeding
07.09.2021 r. - odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1.pdf pdf 612.4 2021-09-07 10:48:02 Public message
07.09.2021 r. - zmiana do SWZ nr 1.pdf pdf 362.82 2021-09-07 10:48:34 Public message
2021_09_21 ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 71.18 2021-09-23 15:10:16 Public message
Formularz ofertowy z uwzględnieniem zmian z dnia 21.09.2021 r..doc doc 1172.5 2021-09-23 15:12:12 Public message
2021_09_21 odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 2 do nr 8.pdf pdf 3367.47 2021-09-23 15:17:29 Public message
2021_09_21 zmiany do SWZ od nr 2 do nr 9.pdf pdf 4106.53 2021-09-23 15:18:01 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 9.pdf pdf 624.05 2021-09-30 13:46:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 372.39 2021-10-11 14:37:38 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 315.85 2021-10-20 14:43:59 Public message

Announcements

2021-10-20 14:43 Patryk Kostrzewski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-10-11 14:37 Patryk Kostrzewski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-11 09:05 Patryk Kostrzewski Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi netto: 75 000 000,00 zł, brutto: 92 250 000,00 zł.
2021-09-30 13:46 Patryk Kostrzewski Odpowiedź nr 9 na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2021-09-23 15:18 Patryk Kostrzewski Zmiany do SWZ od nr 2 do nr 9

2021_09_21 zmiany do [...].pdf

2021-09-23 15:17 Patryk Kostrzewski Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 2 do nr 8

2021_09_21 odpowiedz [...].pdf

2021-09-23 15:12 Patryk Kostrzewski Formularz ofertowy z uwzględnionymi zmianami z dnia 21.09.2021 r.

Formularz ofertowy [...].doc

2021-09-23 15:11 Patryk Kostrzewski The message was withdrawn by the Buyer.
2021-09-23 15:11 Patryk Kostrzewski The message was withdrawn by the Buyer.
2021-09-23 15:10 Patryk Kostrzewski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2021_09_21 ogłoszeni [...].pdf

2021-09-07 10:48 Patryk Kostrzewski Zmiana nr 1 do treści SWZ

07.09.2021 r. - zmia [...].pdf

2021-09-07 10:48 Patryk Kostrzewski Odpowiedź nr 1 na pytanie Wykonawcy

07.09.2021 r. - odpo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3393