Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa wyrobów betonowych I

Deadlines:
Published : 26-08-2021 13:54:00
Placing offers : 02-09-2021 12:00:00
Offers opening : 02-09-2021 12:15:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów betonowych I.”

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Termin składania ofert upływa dnia 02-09-2021 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi 02-09-2021 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa, tel. (59) 863 47 78, email: lukasz.iwosa@wodociagi.lebork.pl.

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80, email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 Ogłoszenie.pdf pdf 325.75 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
1 Specyfikacja.pdf pdf 2608.66 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
2 Druk oferta.pdf pdf 388.34 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
2.1 Formularz cenowy.pdf pdf 262.79 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
3 Druk oświadczenia.pdf pdf 381.08 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
4 Oświadczenie RODO.pdf pdf 381.52 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
5 Projekt umowy.pdf pdf 423.68 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
6 Klauzula RODO.pdf pdf 380.37 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
5.1 Załącznik do umowy.pdf pdf 254.07 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
2.1 Rysunek 1.pdf pdf 30.12 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
2.1 Rysunek 2.pdf pdf 29.95 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
2.1 Rysunek 3.pdf pdf 30.91 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
2.1 Rysunek 4.pdf pdf 30.07 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
2.1 Rysunek 5.pdf pdf 31.55 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
2.1 Rysunek 6.pdf pdf 31.32 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
2.1 Rysunek 7.pdf pdf 30.46 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
2.1 Rysunek 8.pdf pdf 29.19 2021-08-26 13:54:00 Proceeding
2 Druk oferta.pdf pdf 388.34 2021-08-26 13:54:00 Criterion
2.1 Formularz cenowy.pdf pdf 262.79 2021-08-26 13:54:00 Criterion
3 Druk oświadczenia.pdf pdf 381.08 2021-08-26 13:54:00 Criterion
4 Oświadczenie RODO.pdf pdf 381.52 2021-08-26 13:54:00 Criterion
6 Klauzula RODO.pdf pdf 380.37 2021-08-26 13:54:00 Criterion
5.1 Załącznik do umowy.pdf pdf 254.07 2021-08-26 13:54:00 Criterion
5 Projekt umowy.pdf pdf 423.68 2021-08-26 13:54:00 Criterion
2.1 Rysunek 1.pdf pdf 30.12 2021-08-26 13:54:00 Criterion
2.1 Rysunek 2.pdf pdf 29.95 2021-08-26 13:54:00 Criterion
2.1 Rysunek 3.pdf pdf 30.91 2021-08-26 13:54:00 Criterion
2.1 Rysunek 4.pdf pdf 30.07 2021-08-26 13:54:00 Criterion
2.1 Rysunek 5.pdf pdf 31.55 2021-08-26 13:54:00 Criterion
2.1 Rysunek 6.pdf pdf 31.32 2021-08-26 13:54:00 Criterion
2.1 Rysunek 7.pdf pdf 30.46 2021-08-26 13:54:00 Criterion
2.1 Rysunek 8.pdf pdf 29.19 2021-08-26 13:54:00 Criterion
ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 208.36 2021-09-03 13:20:48 Public message

Announcements

2021-09-03 13:20 Dział Zamówień OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
na zadania pn.: „Dostawa wyrobów betonowych I”.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RITBET” sp. z o.o.,
ul. Zwierki 1/5, 16-060 Zabłudów.

Cena ofertowa brutto: 34 971,05 zł.

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-08-26 13:55 Dział Zamówień Wykonawca dołącza wypełnioną ofertę wraz z formularzem i kartami technicznymi wyrobów w poz. 1 - Kryteria i warunki formalne.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wyrobów betonowych I. Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2 Druk oferta.pdf

2.1 Formularz cenowy [...].pdf

2.1 Rysunek 1.pdf

2.1 Rysunek 2.pdf

2.1 Rysunek 3.pdf

2.1 Rysunek 4.pdf

2.1 Rysunek 5.pdf

2.1 Rysunek 6.pdf

2.1 Rysunek 7.pdf

2.1 Rysunek 8.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk oświadczenia. [...].pdf

(0)
3 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa. (0)
4 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
5 Oświadczenie RODO - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób, gdy nie podaje załączyć nie podpisany dokument.

4 Oświadczenie RODO. [...].pdf

(0)
6 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
7 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
8 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

6 Klauzula RODO.pdf

(0)
9 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

5.1 Załącznik do umo [...].pdf

5 Projekt umowy.pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 221